02-6753000 zipori@zipori.co.il
לוגו מרכז ציפורי

קורס ערבית מדוברת

בשיתוף "האוניברסיטה העממית"
מרכז ציפורי – ירושלים 2023

רוצים לדבר עם השכנים שלנו? אתם במרחק קורס אחד מדיבור והבנה של השפה הערבית.

מבנה הקורס | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

מבנה הקורס

• 60 שעות לימוד אקדמיות.

• מפגש אחד בשבוע ימי שני בשעות 20:00-17:00

תאריך פתיחה : 05/06/2023

עלות הקורס | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

עלות הקורס ודרכי תשלום

• שכר הלימוד לקורס 800₪ בתוספת מע"מ כחוק.

ניתן לשלם במזומן / צקים במרכז ציפורי

מרצה | מנהל אקדמי | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

מנהל אקדמי

מר מלאכי דניאל.

מדריך בכיר מטעם "האוניברסיטה העממית"

מטרת הקורס

הקניית היסודות של הערבית המדוברת להבנה ודיבור חופשי.

  • כיתה מאובזרת.
  • כיבוד קל ושתייה.
  • מקסימום 20 משתתפים.
  • מינימום 10 משתתפים להתחלה.
  • בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה מקצועית.
  • סילבוס מלא

קבלת פרטים על קורס ערבית מדוברת

קבלת פרטים על הקורס ערבית מדוברת

הרשמו לקורס עכשיו

הקורס ערבית מדוברת מטעם ה"האוניברסיטה העממית"

צרו קשר עכשיו!