02-6753000 zipori@zipori.co.il
לוגו מרכז ציפורי

קורס מצוינות בשירות

בשיתוף "מכללת גישות"
מרכז ציפורי – ירושלים 2023

הטמעת חשיבות השירות המצוין והכלים אשר יסייעו לעובדים לחזק את התקשורת.

מבנה הקורס | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

מבנה הקורס

• 24 שעות לימוד אקדמיות.

  • 6 מפגשים – כל מפגש 4 שעות.

• מפגש אחד בשבוע ימי שני בשעות 12:00-09:00

תאריך פתיחה : 06/06/2023

עלות הקורס | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

עלות הקורס ודרכי תשלום

• שכר הלימוד לקורס 750₪ בתוספת מע"מ כחוק.

ניתן לשלם במזומן / צקים במרכז ציפורי

מרצה | מנהל אקדמי | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

מנהל אקדמי

מר יניב שירי.

מדריך משאבי אנוש מטעם "מכללת גישות"

מטרת הקורס

פיתוח תודעת ומיונות שירות ארגונית.

  • כיתה מאובזרת.
  • כיבוד קל ושתייה.
  • מקסימום 20 משתתפים.
  • מינימום 10 משתתפים להתחלה.
  • בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה מקצועית.
  • סילבוס מלא

קבלת פרטים על קורס מצוינות בשירות

קבלת פרטים על הקורס מצוינות בשירות

הרשמו לקורס עכשיו

קורס מצוינות בשירות מטעם ה"מכללת גישות"

צרו קשר עכשיו!