02-6753000 zipori@zipori.co.il
מהי מנהיגות | מה זה מנהיגות? | מרכז ציפורי | מרכז פיתוח מנהיגות | בית הארחה בירושלים
Block

מהי מנהיגות?

השאלה מהי מנהיגות ומיהו המנהיג? מלווה את החברה האנושית משחר הימים. המנהיג מהווה הן תואר נחשק ויוקרתי, תפקיד הנושא עמו עוצמה וכוח, אולם גם כזה שמחייב מהמחזיק בו אחריות גדולה. אז מיהו באמת אותו אדם והאם ניתן בכלל ללמד או לפתח יכולת מנהיגות?

סדנת מנהיגות של מרכז ציפורי

הינה סדנה התנסותית-חוויתית, כך שהמשתתפים נחשפים לפן התיאורטי, אך לא פחות חשוב מכך, מקבלים כלים מעשיים ומתנסים ביישום יכולות המנהיגות.

מנהיגות: הגדרה

ההגדרה הרשמית של "מנהיגות", נוגעת ליכולת המנהיג להשפיע על המונהגים ללא צורך בהפעלת כוח, או סמכות מחייבת. לצד הגדרה זו, בעת המודרנית התפתחו הגדרות חדשות ומפתיעות למנהיגות, כאלה שאינן כוללות בהכרח את קיומם של המונהגים או את הכריזמה המזוהה כ"כ עם המנהיג.

ככלל, ניתן לומר דברים רבים על מנהיגות, אולם עובדה אחת וברורה שניתן לספר עליה היא – שהמנהיגות הינה אחד הנושאים המעסיקים את החברה האנושית משחר הימים, על אנשי הרוח והמעשה שבה כאחד. אז היות ולמנהיגות קיימות משמעויות רבות, נוכל מטבע הדברים לגעת בהן כאן רק על קצה המזלג.

סגנונות מנהיגות

בספרות המחקרית בעבר, הופיעו כמה סוגים עיקריים של מנהיגים, כמו:

המנהיג החברתי – מנהיג ששם דגש מיוחד על האווירה החברתית בקרב המונהגים, לרבות יחסים בינאישיים ועוד.
המנהיג הסמכותי – מנהיג שגישתו למונהגים מאופיינת בסמכותיות ולעיתים גם בשליטה.
המנהיג המשימתי – מנהיג ששיטת המנהיגות שלו באה בעיקר להתמקד בביצוע משימות
המנהיג הדמוקרטי – מנהיג שמנהל עם המונהגים יחסים המבוססים על שיתופיות, משוב שלילי-חיובי, היוועצות משותפת ועוד.
המנהיג הנמנע – מנהיג שתפקידו מתאפיין בניהול מרחוק ובחסור התערבות במעשי המונהגים לטוב ולרע.

לצד סגנונות אלה, במשך הזמן, עלו שאלות נוספות שקראו תיגר על תפיסות המנהיגות שהופיעו לעיל. כמו: האם אדם שהצליח לסחוף אחריו קהילה של מונהגים בשלב מאוחר בחייו או בפעילותו מבלי שהתכוון לכך, נחשב למנהיג מן השורה? האם אדם שמוצא עצמו מנהיג קבוצה בזמן נתון ומוגדר בלבד, האם הוא עדיין נחשב למנהיג? האם קבוצה שהחליטה כי היא הולכת לפי ערכיו של אדם שכבר נפטר מן העולם הופכת את אותו אדם למנהיג? וכיו"ב

אם כך, מהי מנהיגות ומיהו מנהיג?

קשה לענות על השאלות הללו "על רגל אחת", אולם ניתן להציע תפיסה חדשה יחסית, הרואה את המנהיג יותר כאדם הנוקט מעשים של מנהיגות, יותר מאשר אדם בעל תפקיד מוגדר וברור. ע"פ תפיסה זו, כל אדם יוכל להיות מנהיג בשלב כלשהו בחייו, גם אם לזמן קצר ואף כאשר הוא איננו סוחף קבוצה של מונהגים אחריו, כל עוד מעשיו יכוונו להנחות, להוביל, לסייע וכד'.

פיתוח מנהיגות

עכשיו, לשאלת השאלות: האם ניתן לפתח מנהיגות? ומעבר לכך, האם ניתן לפתח מנהיגות בכל אדם? לדעתנו, התשובה לשתי השאלות הללו היא – כן! אנחנו מאמינים שהחיים של כל אחד מאתנו הם כל כך דינאמיים, שכל אדם, בסיטואציה הנכונה ובזמן המתאים, יכול למצוא את עצמו "מנהיג". במה הדבר תלוי? במוטיבציה של האדם לפעול, ביכולותיו לדעת מיהו, מהם כישרונותיו ויותר מהכל, ברצון האדם לסייע ולהשפיע על האחרים.

במרכז ציפורי, פיתחנו שיטות ייחודיות שיסייעו לכל אחד למצוא וללטש את המנהיג שבו, לא משנה מאיזה תחום עיסוק הנכם מגיעים!