02-6753000 zipori@zipori.co.il
לוגו מרכז ציפורי

הרצאת הערכות משפטית למבוגרים/לבני משפחה

עו"ד מיכל כהן סדיקלר
מרכז ציפורי – ירושלים 2023

ייפוי כוח מתמשך, צוואה, ירושה.

נא להירשם מראש טל – 026753000

מבנה הקורס | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

זמנים

• ראשון 18.2.24

10:30 – 11:30

12:30-11:30 – סיור ביער עם יוסי ניסים

• שני 19.2.24

17:00 – 18:00

עלות הקורס | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

עלות ההרצאה ודרכי תשלום

הכניסה חופשית (חובה להירשם מראש)

הסעות חינם מהר הרצל לנרשמים מראש

מרצה | מנהל אקדמי | קורס מפעיל בריכה מוסמך | בפיקוח והסמכת משרד הבריאות | מרכז ציפורי – ירושלים נובמבר 2022

מנהל אקדמי

עו"ד מיכל כהן סידקלר

מטרת ההרצאה

ייפוי כוח מתמשך, צוואה, ירושה.

  • כיתה מאובזרת
  • כיבוד קל ושתייה
  • הסעות חינם מהר הרצל לנרשמים מראש
  • נא להירשם מראש טל – 026753000

קבלת פרטים על הרצאת הערכות משפטית למבוגרים

קבלת פרטים על הרצאת הערכות משפטית למבוגרים

הרשמו עכשיו

הערכות משפטית למבוגרים

צרו קשר עכשיו!